Wat is de AVG?

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In Europa en internationaal spreken we over de GDPR. GDPR staat voor de General Data Protection Regulation.
De AVG is een wet die de privacy van Europese inwoners beter beschermt en ze ook meer controle geeft over hun eigen gegevens. Deze wet wordt algemeen van kracht en gehandhaafd op 25 mei 2018, maar is in een beperkte vorm al actief in Nederland onder de naam Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor organisaties en bedrijven streeft de AVG een groot bewustzijn over de veilige verwerking van persoonsgegevens na.

Over het algemeen leeft dit bewustzijn bij organisaties niet erg. De reden hiervoor, is dat men zich niet goed bewust is over wat voor gegevens het dan zou gaan. Op internet is er heel veel informatie beschikbaar over dit onderwerp. De conclusie is eenvoudig: elke organisatie heeft (persoons)gegevens onder zich, welke volgens de AVG beschermd moeten worden.

Organisaties die niet kunnen aantonen dit hoge beschermingsbewustzijn te hebben en de regels van de AVG na te leven, en zeker in het geval van een data- of beveiligingslek van gevoelige gegevens, hangen hoge boetes boven het hoofd (tot € 20 miljoen, of 4% wereldwijde jaaromzet). Vergeet daarbij niet de imago-schade.

De korte samenvatting van wat je moet doen volgens de AVG:

Organisaties moeten voldoende aantoonbare preventieve maatregelen nemen, om datalekken met een aanmerkelijke kans op schade voorkomen. Mocht er zich ondanks de inspanningen toch een lek voordoen, dan moet dit verplicht gemeld wordern bij de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokken personen.

Het beschermen van je ICT infrastructuur door:

  • Betrouwbare Firewall
  • Up to date Virusscanners
  • Back-ups
  • Versleuteling van gegevens
  • Verwijderings- of bewaarbeleid van verouderde gegevens
  • Gebruik van up-to-date en veilige software (patch management)
  • Periodieke controles van je website en infrastructuur op kwetsbaarheden
  • Consequent gebruik van 2-Factor Authenticatie
  • Wachtwoordbeleid

Meer informatie

Neem contact met op met één van onze medewerkers (0523-620987)

E-mail

Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: info@dyna-tech.nl